Όροι Χρήσης

Η photosprint.gr λειτουργεί την παρούσα ιστοσελίδα, το περιεχόμενο της οποίας ανήκει αποκλειστικά και μόνο σε αυτήν. Οι φωτογραφίες, οι κινούμενες εικόνες, τα κείμενα, τα γραφικά, το software και οτιδήποτε άλλο περιλαμβάνεται σε αυτή είναι ιδιοκτησία της.

Η photosprint.gr είναι η απόλυτη και αποκλειστική δικαιούχος των περιουσιακών δικαιωμάτων αυτού του υλικού, όπως ορίζεται από τις συμβάσεις μεταξύ της photosprint.gr και των δημιουργών (φωτογράφων). Ενώ οι δημιουργοί (φωτογράφοι) είναι οι απόλυτοι και αποκλειστικοί δικαιούχοι των πνευματικών δικαιωμάτων αυτού του υλικού, όπως ορίζει ο Ν.2121/1993 και οποιαδήποτε παράνομη και χωρίς άδεια χρήσης του υλικού τιμωρείται με χρηματική ποινή και ποινή φυλάκισης σύμφωνα με των νόμο. Η χρήση του υλικού αυτού επιτρέπεται εφόσον είναι συγκεκριμένη και μόνο με τη συναίνεση και μετά από έγγραφη άδεια της Photosprint.gr, ακόμη και από ομοειδείς ή ανταγωνίστριες εταιρίες. Επομένως κάθε αναπαραγωγή πρέπει να συνοδεύεται από την παρακάτω μορφή: να εμφανίζεται το όνομα της Photosprint.gr και του δημιουργού (photosprint.gr/photografer) μέσα στη φωτογραφία και να μας παρέχεται αντίγραφο της έκδοσης όπου εμφανίζεται η φωτογραφία.

Τέλος, η ανωτέρω χρήση του υλικού αυτού επιτρέπεται αποκλειστικά σε περιορισμένους και συγκεκριμένους τελικούς χρήστες και ειδικότερα σε εκδοτικές επιχειρήσεις, αποκλειστικά και μόνο όταν αφορά στη δημοσίευσή του στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο.

Επίσης

Η photosprint.gr υποχρεούται να ενημερώνει τους υποψήφιους πελάτες της σχετικά με τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του αγαθού ή των υπηρεσιών που προσφέρει, την τιμή, την ποσότητα και τις δαπάνες μεταφοράς, το φόρο προστιθέμενης αξίας εφόσον δεν περιλαμβάνεται στην τιμή, τον τρόπο πληρωμής, τον τρόπο παράδοσης και εκτέλεσης, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς ή της τιμής και το δικαίωμα υπαναχώρησης. Η πρόσβαση στις σελίδες τηςphotosprint.gr δεν συνεπάγεται κανένα επιπλέον κόστος πέραν του ισχύοντος τιμολογιακού καθεστώτος για την γενική πρόσβαση στο διαδίκτυο όπως έχει διαμορφωθεί από τους αρμόδιους παροχείς (ISP's) και καταβάλλεται σε αυτούς και μόνο.

Όλες οι αποστολές υλικού υπόκεινται στους όρους της παρούσας.

Για να χρησιμοποιήσει οποιοσδήποτε το φωτογραφικό αρχείο της θα πρέπει να αποδεχθεί τους παρακάτω όρους:

Απαγορεύεται ρητά η χρήση οποιασδήποτε μορφής του υλικού αυτού, πολύ περισσότερο η διαφημιστική, εμπορική ή άλλη εκδοτική χρήση εκτός αυτής που αναφέρεται.

Απαγορεύεται ρητά η παρουσίαση, ο δανεισμός σε τρίτους, η μεταβίβαση και παραχώρηση με οποιουσδήποτε όρους, τρόπους, με ή χωρίς αντάλλαγμα και για οποιαδήποτε χρήση του.

Απαγορεύεται ρητά η με οποιονδήποτε τρόπο διατήρηση αρχείων με το υλικό αυτό.

Δεν επιτρέπεται σε οποιονδήποτε να αναπαράγει ή να εκθέτει σε δημόσιους χώρους, να αναμεταδίδει ή να χρησιμοποιεί με οποιονδήποτε άλλο τρόπο τις εικόνες – φωτογραφίες χωρίς την έγγραφη συμφωνία της photosprint.gr.

Δεν επιτρέπεται σε οποιονδήποτε η χρήση των εικόνων – φωτογραφιών ως εμπορικού σήματος παρά μόνο με την έγγραφη συμφωνία της photosprint.gr.

Δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση εικόνων με τρόπο συκοφαντικό, πορνογραφικό, απειλητικό, προσβλητικό, επιζήμιο, δυσφημιστικό, ανήθικο, χυδαίο, βίαιο, υβριστικό, ρατσιστικό ή άλλως αποδοκιμαστέο έτσι ώστε να παραβιάζει την προσωπικότητα και τα προσωπικά δεδομένα άλλων και να προκαλεί συναισθήματα μίσους, ή/και οποιοδήποτε άλλο συνιστάμενο ποινικό αδίκημα.

Πρέπει να υπάρχει εγγράφως η συναίνεση της photosprint.gr προκείμενου να τροποποιήσει ή να παραποιήσει οποιοσδήποτε τις εικόνες με σκοπό να διαφοροποιηθούν από τα πρωτότυπα.

Απαιτείται η έγγραφη άδεια της photosprint.gr προκειμένου οποιοσδήποτε να πωλήσει ή να διανείμει τις εικόνες, να τις εκτυπώσει ή να τις αναπαράγει, να τις τοποθετήσει σε ηλεκτρονικό πίνακα, εταιρικό intranet ή internet, καθώς και να εκχωρήσει άδεια χρήσης των εικόνων.

Δεν επιτρέπεται σε οποιονδήποτε να αντιγράψει ή να αναμεταδώσει απόσπασμα ή στοιχεία της ιστοσελίδας και του περιεχομένου της με οποιονδήποτε τρόπο.

Επιτρέπεται η πρόσβαση στο φωτογραφικό αρχείο της photosprint.gr μόνο για προσωπική χρήση ή στους εξουσιοδοτημένους χρήστες.

Επίσης όσοι αγοράζουν φωτογραφίες για ιδιωτική χρήση, μέσω του website της photosprint.gr, επιτρέπεται η ανάρτηση-εμφάνιση φωτογραφιών στις προσωπικές τους σελίδες των κοινωνικών δικτύων (facebook, twitter, κ.α.), μόνο με τη συναίνεση και μετά από άδεια της photosprint.gr, αλλά και με την εμφάνιση του υδατογραφήματός της, όπως στην ιστοσελίδα της.

Η photosprint.gr δεν ευθύνεται για την ποιότητα των αγαθών που αποκτώνται μέσω των υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου και η συναλλαγή δεσμεύει αποκλειστικά τον χρήστη και την εταιρεία παροχής αγαθών ή υπηρεσιών. Συνεπώς σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εμπλακεί η photosprint.gr σε σχετική δικαστική διαφορά που προκύπτει από τη συναλλαγή αυτή.

Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, η photosprint.gr δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του δικτυακού τόπου στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος. Τα περιεχόμενα του δικτυακού τόπου παρέχονται ‘όπως ακριβώς είναι’ χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο. Στο μέγιστο βαθμό και σύμφωνα με το νόμο, η photosprint.gr αρνείται όλες τις εγγυήσεις εκπεφρασμένες ή και συνεπαγόμενες, συμπεριλαμβανομένων, όχι όμως περιοριζόμενων σε αυτό, αυτών, οι οποίες συνεπάγονται την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα για ένα συγκεκριμένο σκοπό.

Η photosprint.gr δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επιπλέον διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών της με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες. Επίσης δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο συγγενικό site ή οι εξυπηρετητές ‘servers’ μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή σας, σας παρέχονται χωρίς ‘ιούς’ ή άλλα επιζήμια συστατικά. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο χρήστης και σε καμία περίπτωση η photosprint.gr.

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης της photosprint.gr, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της ευρωπαϊκής ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.

Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της photosprint.gr και του χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών της και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

Στις σελίδες των δικτυακών τόπων συμπεριλαμβάνονται διαφημίσεις κάθε μορφής. Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος κόμβου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη. Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν του παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγει, αντιγράφει, πωλεί, μεταπωλεί ή/και εκμεταλλεύεται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο σύνολο ή μέρος του περιεχομένου της. Η photosprint.gr δεν έχει καμία ευθύνη για την επικοινωνία του χρήστη με τους τρίτους παροχείς υπηρεσιών που διαφημίζονται και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση.

Η photosprint.gr δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω ‘δεσμών’, hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους, ο χρήστης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στα αντίστοιχα web sites και σελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Ηphotosprint.gr σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.